منو

معرفی برنامه

برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست

برنامه ملی صیانت از منابع آب و محیط زیست از آبان ماه  1397 در تعامل دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت آموزش و مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست(دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی) بصورت رسمی وارد فاز اجرایی گردید. در مرحله اول در استان البرز پایلوت این برنامه اجرا گردید محوریت این برنامه طرحی با نام “سفیران سبز فن آور – سفا” میباشد. واحدهای سفا دانش آموزان و دانشجویانی هستند که به عرصه فن آوری های سبز و دوستدار محیط زیست ورود خواهد کرد و با تبدیل ایده های فن آورانه در زمینه صیانت از منابع آب و محیط زیست سعی خواهند داشت تا استارتاپهایی را متولد کنند که 4 ویژگی اصلی داشته باشد

1- باعث رفاه جامعه شود،

2- باعث رشد اقتصادی شود

3- به حفظ منابع پایه کشور(منابع آب، منابع طبیعی، منابع معدنی و…) و کاهش وابستگی به این منابع در مسیر اشتغالزایی کمک کند

4- وابستگی به ایجاد آلودگی های محیط زیستی در فرآیند اشتغالزایی را کاهش داده و باعث کاهش آلودگی های محیط زیستی شود.

این برنامه با معرفی یک واحد سفا مولد موفق با نام اسکرچ محیط زیستی و 28 مربی اسکرچ محیط زیستی سطح پایلوت خود را به اتمام رساند. جشنواره های ملی آب ابزار انگیزشی این برنامه ملی برای تشویق نسل جدید می باشد اولین جشنواره ملی آب پس از موفقیت سطح پایلوت برنامه در تیرماه 1398 برگزار گردید و بصورت رسمی از این برنامه ملی رونمایی گردید و برنامه وارد سطح میانی شد. در سطح میانی با برنامه ریزی جهت برگزاری دومین جشنواره ملی آب، پیش رویدادهایی جهت علاقمند شدن دانش آموزان و دانشجویان به فن آوری های سبز برگزار گردید. بالغ بر 80هزار دانش آموز و دانشجو و معلم در این سطح با رویکرد آموزش غیر مستقیم و بصورت مجازی آموزش صیانت از منابع آب و محیط زیست را با حمایت استارتاپ موفق دانش آموزی اسکرچ محیط زیستی فراگرفتند. در سطح میانی این برنامه یک استارتاپ دانشجویی موفق تحت عنوان “زنبورداری خانگی-دانش آموزان زنبوردار” متولد گردید و استارتاپ دیگری که بوسیله یک دانش آموخته جوان مورد تایید این برنامه قرار گرفت “فروشگاه سبز” می باشد. خروجی سطح میانی این برنامه در دومین جشنواره ملی آب که در تیرماه 1399 برگزار خواهد شد ارائه می شود. پس از موفقیت سطح میانی برنامه، بصورت رسمی این برنامه ملی به 31 استان کشور ابلاغ گردید و هم اکنون برنامه های توجیهی برای روسای ادارات آموزش محیط زیست کل کشور بصورت مجازی در حال برگزاری می باشد تا در تیرماه 1399 نشست کشوری روسای ادارات آموزش محیط زیست کشور به میزبانی این برنامه ملی برگزار گردد. تعامل این برنامه با معاونت علمی ریاست جمهوری باعث ایجاد شتابدهنده تخصصی با نام سفا شده است که این شتابدهنده به دانش آموزان و دانشجویان صاحب ایده کمک خواهد کرد که ایده های خود را به استارتاپهای سبز تبدیل کرده و در جامعه تاثیر گذار باشند

هدفگذاری برنامه ایجاد سالانه 12 واحد سفا مولد(استارتاپهای سبز) در کشور و در یک بازه 5 ساله ایجاد 60 واحد سفا و شبکه واحدهای سفا در کشور خواهد بود.

 

فرآیند ایجاد واحدهای سفا

1- اطلاع رسانی مناسب درخصوص برنامه صیانت و جشنواره ملی آب در استانها با محوریت اداره آموزش محیط زیست اداره کل محیط زیست استان انجام میشود و آموزشهای اسکرچ محیط زیستی و سایر آموزشهای مرتبط در استانها بخوبی پایه گذاری میشود تا دانش آموزان و دانشجویان به عرصه فن آوری های سبز علاقمند گردند.

2- آثار مرتبط با محورهای جشنواره ملی آب در هر استان تا آخر مرداد ماه 1399 شناسایی شود( این آثار در سه محور زیر ارائه میگردد)

a.اسکرچ محیط زیستی 

b.بخش فن آوری های سبز 

c. رقابت انتخاب سخنران دانش آموز و دانشجو جشنواره میباشد

3- آثار با محوریت اداره آموزش محیط زیست اداره کل محیط زیست استان تجمیع و افراد منتخب در هر محور به دبیرخانه برنامه صیانت در سازمان حفاظت محیط زیست-دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی معرفی خواهند شد(برای دومین جشنواره این بازه زمانی تا 15 شهریور در نظر گرفته شده است ).

4- در فرآیند داوری، آثار ارسالی از تمامی استانها لحاظ خواهد شد.

5- افراد برتر در جشنواره ملی آب تقدیر خواهند شد.

6- به افراد برتر کمک خواهد شد تا با تکمیل کار و توسعه بوم کسب و کار و مدل مالی بتوانند موفق به دریافت نشان “سفا” از برنامه صیانت شوند و از حمایتهای مرتبط بهره مند گردند.

7- با ایجاد واحدهای سفا در کشور به توسعه محصولات سبز، اشتغالزایی سبز و ترویج فرهنگ صیانت از منابع آب و محیط زیست در کشور امیدوار هستیم.