منو

استارتاپ های موفق دانش آموختگان جوان

واحد سفا :استارتاپ فروشگاه (فروشگاه سبز)

 ارائه دهنده : مهندس حمیدرضا رشیدی جهان آباد

 اثربخشی طرح : ملی -بین المللی

استان: کهکلویه و بویراحمد

 تاثیرات محیط زیستی : 1- کاهش تردد و جلوگیری از آلودگی هوا 2- جلوگیری بنیادی از ایجاد پسماندهای بخش کشاورزی، 3- مدیریت محصولات کشاورزی و کمک به حفاظت محیط زیست از طریق حفظ آب مجازی

چکیده مدیریتی طرح:

ترددهای بیهوده که در بسیاری از موارد در سطح شهر بمنظور خرید محصولات آن هم نه از تولید کننده و با چند واسطه و با هزینه کرد چند برابری بوسیله خریدار انجام می شود در شرایطی که سوخت اصلی وسایل نقلیه کشور ما با راندمان نگران کننده و فسیلی می باشد باعث ایجاد آلودگی هوا در شهرها وتاثیر مستقیم بر سلامت شهروندان می شود. از سوی دیگر با افزایش گازهای گلخانه ای و تشدید شرایط گرمایش جهانی، باعث تشدید پدیده تغییر اقلیم و تاثیرات گسترده و نگران کننده این پدیده در سطح ملی و بین المللی می شود. در این شرایط بهره گیری از رویکردهای نوین در فرآیند خرید و فروش اینترنتی می تواند راهکاری مناسب جهت کاهش این ترددها و جلوگیری از تبعات مرتبط با آلودگی هوا شود و تاثیرات گسترده تری در خصوص محیط زیست، سلامت و حتی اقتصاد کشور داشته باشد. فروشگاه های اینترنتی بسیاری در حال حاضر وجود دارد اما تاکید “فروشگاه سبز” بر ایجاد تعامل مستقیم بین خریدار و فروشنده می باشد که با ایجاد بستر تحلیل مکانی در نرم افزار این قابلیت لحاظ شده است. در این فروشگاه با طراحی “سلسله کمپین های حذف دلالی و واسطه گری” مردم را ترغیب به استفاده از این نرم افزار کرده و در هر کمپین به یکی از چالشهای عمده محیط زیستی کشور با رویکرد بنیادی و پیشگیرانه پرداخته خواهد شد.این فرآیند از طریق کمک گرفتن از دانش آموزان و دانشجویان جهت ترویج کار صورت می پذیرد. برنامه ریزی صورت پذیرفته برای این فروشگاه در سال 1398 طراحی نرم افزار و وبسایت بود که بطور کامل انجام شد و هم اکنون نرم افزار در وبسایت bivasetehbazar.ir قابل دانلود و استفاده می باشد. از اردیبهشت 1399 این استارتاپ با طراحی اولین کمپین به چالش نگران کننده پسماندهای بخش کشاورزی و دور ریز گسترده محصولات کشاورزی بصورت ریشه ای ورود خواهد کرد هدف طراحی این کمپین در مرحله اول تغییر رویکرد خرید و استفاده محصولات کشاورزی میباشد به شکلی که مشتریان در سراسر کشور امکان خرید با قیمت سر مزرعه برای میوه و خشکبار تازه را بطور مستقیم از تولید کننده داشته باشند و از این طریق با قیمت ارانتر بطور مستقیم و با کیفیت بهتر محصولات مد نظر خود را خرید کرده و از طریق سامانه ارسال طراحی شده دریافت خواهند کرد.بخش ویژه ای در سامانه ارسال لحاظ شده که دانش آموزان و دانشجویان خانواده های کشاوران می توانند تکنیکهای بسته بندی را یاد بگیرند و به ارسال محصول با کیفیت برای خریدار کمک کنند. مزیت اصلی این رویکرد کمک به جهش تولید در شرایط حمایت خریدار از تولید کننده خواهد بود و از سوی دیگر جلوگیری از انتقالهای بیهوده میوه و خشکبار، ضایعات محصولات کشاورزی که سهم گسترده ای از تلفات آب و پسماند در کشور را به همراه دارد را مرتفع می کند. ایجاد بسته های آموزشی طریقه ی تولید کمپوست از ضایعات محصولات مصرف شده در خانه و ایجاد سازوکارهای مرتبط جهت اجرایی شدن بوسیله ی خانواده ها(امتیازگیری در نرم افزار و تخفیف های مرتبط) بخش دیگری است که در این استارتاپ بطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. سال 1399 با تاکید بر این کمپین و با هدف جلوگیری از تلفات ناشی از آب مجازی محصولات کشاورزی و جلوگیری از ایجاد پسماند بخش کشاورزی در این استارتاپ مد نظر قرار گرفته است. در سالهای آتی در کنار این کمپین، طراحی کمپین های مختلف مرتبط با سایر چالشهای محیط زیستی و تولید کنندگان و راهکارهای مرتبط در دستور کار استارتاپ خواهد بود.

ادرس سایت  : http://bivasetehbazar.ir